Persoonlijkheidsstoornissen en copingmechanismen in de palliatieve zorg

 
 
Het Netwerk Palliatieve Zorg Etten-Leur/Zundert nodigt u uit voor de thema-avond met casuïstiekbespreking

Naar persoonlijkheidsstoornissen in de palliatieve fase is nog relatief weinig onderzoek gedaan. Toch komen deze met regelmaat voor, in het bijzonder bij mensen met dementie. Aandacht voor naaste betrokkenen (familie, maar ook de zorgverleners) is hierbij van cruciaal belang. De avond wordt gepresenteerd door Peter Tieleman, verpleegkundig specialist GGZ, hij is tevens regiebehandelaar CARE centrum senioren en hoofddocent GGZ masteropleiding ouderenpsychiatrie. We behandelen een aantal persoonlijkheidsstoornissen met aanverwante casuïstiek.  

De avond is toegankelijk voor professionals en vrijwilligers betrokken bij de  palliatieve zorg. Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen en verzorgenden.  U bent van harte welkom.

Praktische informatie

Datum
woensdag 19 juni 2019 - 19:30 t/m 21:30
Locatie
Avoord Zorg en Wonen, Bisschopsmolenstraat 272
Kapel van het Centraal kantoor
4876 AS Etten-Leur
Nederland
Kosten
Aan de avond zijn geen deelname kosten verbonden.
Overige
Inschrijven en ontvangst vanaf 19.00 uur Aanmelden via de website www.watalsiknietmeerbeterword.nl