Amphiaziekenhuis: vakgroep Reumatologie

 
De vakgroep Reumatologie heeft te maken heeft met een forse onderbezetting doordat twee van de vijf reumatologen zijn uitgevallen.

De drie overgebleven reumatologen dragen de zorg voor de opvang van patiënten met reuma-gerelateerde klachten.

Om de verhoogde werkdruk op te kunnen vangen hebben we moeten besluiten ons te beperken tot de hoogst noodzakelijke reumatologische zorg. Hierdoor zullen verwijzingen met een minder urgent karakter helaas op een wachtlijst moeten worden geplaatst. Uiteraard zijn we natuurlijk altijd te benaderen voor telefonisch overleg.
Wij hopen op begrip in deze en medewerking.

Namens de vakgroep reumatologie  Amphia ziekenhuis
Natasja Denissen (reumatoloog)