PrEP verstrekking door GGD West-Brabant

 
Per 1 augustus is de subsidieregeling voor PrEP gestart. Per 1 september kan GGD West-Brabant weer nieuwe aanmeldingen gaan verwerken.

In de bijlage treft u het nieuwsbericht van de GGD West-Brabant. Vanuit de LHV worden hier enkele kanttekeningen bij geplaatst:

  • Het verstrekken van PrEP is géén huisartsenzorg, hiervoor kan de patiënt terecht bij de GGD, zie LHV-berichtgeving hierover: https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/medische-zorg-prep-gebruikers-versneld-naar-ggden
  • Redenen dat het niet onder het basisaanbod huisartsenzorg valt: het komt in de gemiddelde praktijk te weinig voor, er zijn extra lab controles en scholing nodig om het goed voor te kunnen schrijven, PrEP valt onder preventie op populatieniveau (gezonde mensen met risicogedrag) en de huisarts is juist van de individuele, geïndiceerde en zorggerelateerde preventie
  • Het staat elke huisarts vrij om PrEP te verstrekken indien hij of zij zich daartoe bekwaam acht. Als huisartsen PrEP-zorg aanbieden, dan dat valt dan onder het bijzonder aanbod waarvoor zij extra scholing hebben gevolgd.
  • Huisartsen die overwegen PrEP als bijzonder aanbod aan te gaan bieden, kunnen de samenvattingskaart toegestuurd krijgen: https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/standaard/download/webversie_beslisboomkaart_sekshag_2019_-_a4.pdf
  • Ook voor vragen van patiënten aan de huisarts die niet behoren tot de hoog risicogroep, geldt bovenstaande informatie. Met de toevoeging dat deze patiënten bij de GGD terecht kunnen, alleen dan zonder aanspraak te kunnen maken op de subsidieregeling.   
BijlageGrootte
PDF-pictogram prep_info_voor_huisartsen.pdf51.45 KB