Tekorten in de thuiszorg

 
Op 18 juli hebben wij een brief verstuurd, over de geringe beschikbaarheid van thuiszorg en ELV-bedden in West-Brabant, aan de Raden van Bestuur van CZ en VGZ. De brief gaat in op de toenemende druk op de huisartsenpraktijk vanwege het ontbreken van adequate thuiszorg en de beschikbaarheid van ELV-bedden, zoals gebleken uit de resultaten van onze enquête in mei

Voornaamste conclusies zijn dat er in de hele regio een tekort aan thuiszorg is en in de regio rond het Amphia een tekort aan eerstelijnsverblijf- en verpleeghuisplekken.
Behalve de extra werkbelasting voor de huisartspraktijk is het voor onze patiënten hierdoor soms niet meer mogelijk om thuis te sterven. Ook nemen veel huisartsenpraktijken thuiszorgtaken op zich om voor hun patiënten het beste alternatief van zorg te kunnen bieden waardoor de samenwerking in de keten en de kwaliteit van de reguliere huisartsenzorg onder druk komen te staan.

Wij roepen de zorgverzekeraars op om verantwoordelijkheid te nemen voor constructieve oplossingen die de juiste zorg op de juiste plek voor onze ouderen garanderen. Uiteraard willen wij en onze ketenpartners hier samen met de zorgverzekeraars in optrekken.

De brief is tevens verstuurd aan de VVT-organisaties in de regio en is medeondertekend door de volgende West-Brabantse huisartsenorganisaties: Het Huisartsenteam, Huisartsenzorggroep Breda, Zorggroep West-Brabant, Zorroo en Stichting Huisartsenposten West-Brabant.
 
Wij houden u op de hoogte van eventuele vorderingen op dit dossier.