Vaccinatie meningokokken door GGD

 
 
De kring heeft de afgelopen tijd veel contact gehad met de GGD over de meningokokkenvaccinaties. Ook de GGD krijgt veel vragen over de vaccinatie aan mensen buiten de geselecteerde doelgroepen.

De GGD verwees in eerste instantie naar de huisarts als alternatief om een vaccinatie te halen. Op verzoek van de kring is de tekst op de website van de GGD is inmiddels dusdanig aangepast dat er geen verwijzing naar de huisarts meer staat.

De GGD biedt de optie om op de wachtlijst geplaatst te worden voor een vaccinatie. Op zaterdag 10 november houdt de GGD een vaccinatiedag waarvoor de mensen die zich hebben ingeschreven voor de wachtlijst op afspraak worden uitgenodigd. Patiënten kunnen zich inschrijven voor de GGD-wachtlijst. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de meningokokkenlijn op nummer  076 528 22 22.