Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
20 nov 2018
Informatie voor huisartsen over Centrum Seksueel Geweld
Als arts krijgt u geregeld te maken met mensen die te maken hebben (gehad) met seksueel geweld. Wat doet u in acute situaties? Het beste advies dat u aan slachtoffers van seksueel geweld of hun... Lees meer
07 nov 2018
Nieuws van de GGD: Nieuw beleid rabiës PEP
Per 1 november 2018 is het Nederlandse beleid voor rabiës-PEP aangepast volgens de nieuwe aanbevelingen van de WHO
07 nov 2018
Beter inzicht in zorgaanbod West-Brabant en direct contact met uw collega zorgverlener
In de regio West-Brabant is 1 november het platform www.zoekuwzorgaanbieder.nl live gegaan.
23 okt 2018
Hagro meets Wagro op maandag 26 november 2018
Hoe goed weten wij eigenlijk van elkaar wat de ander drijft? Met name op sociale media lijkt eerder een polarisatie gaande dan dat de samenwerking gezocht wordt.
23 okt 2018
Vaccinatie meningokokken door GGD
De kring heeft de afgelopen tijd veel contact gehad met de GGD over de meningokokkenvaccinaties. Ook de GGD krijgt veel vragen over de vaccinatie aan mensen buiten de geselecteerde doelgroepen.
04 okt 2018
Bezoek minister Bruins bij LHV Ledenraad 25 september
Voorafgaand aan de ledenraad was er gelegenheid voor de afgevaardigden om zaken onder de aandacht van de minister te brengen.
04 okt 2018
Contractering CZ en VGZ
Enige tijd geleden zijn we gestart met het opnieuw inrichten van het contracteerproces met de zorgverzekeraars.
04 okt 2018
Stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg
Huisartsen en –organisaties die vanaf september 2019 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot 10 december 2018 een aanvraag indienen voor een... Lees meer
26 sep 2018
Krentenbaard
De GGD heeft van meerdere huisartsen meldingen gekregen van hardnekkige gevallen van impetigo.
18 sep 2018
Vragenlijst over meningokokkenziekte en vaccinatie tegen meningokokkenziekte
Wij vragen uw deelname aan een vragenlijst over meningokokkenziekte en vaccinatie tegen meningokokkenziekte.