Dossiers

 
Crisisplan HAWB

Crisisplan HAWB

In een acute situatie kunt u contact opnemen met het huisartsencrisisteam: 088 – 776 33 70 (huisartsenpost)

Achterstandsfonds

Het Achterstandsfonds ZWN ondersteunt huisartsen in achterstandsgebieden.
Kwaliteit

Kwaliteit

De huisartsenkring zet zich in voor een goede kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio.
Privacy en datalekken

Privacy en datalekken

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en de activiteiten op het gebied van 'datalekken'. Op 30 augustus organiseerden de Huisartsenkring en het REN West Brabant een extra bijeenkomst m.b.t. Datalekken. .
ICT

ICT

ICT is voor de huisartsen een belangrijk dossier.
LSP en Opt-in

LSP en Opt-in

Alle informatie m.b.t. het LSP kunt u vinden bij het REN West-Brabant

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen (voorheen een fusie van VHN, LOK en LVG) en de werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO).
Transities Jeugdzorg

Transities Jeugdzorg

Zoals bekend hebben alle gemeenten en de gezondheidszorg te maken met een stevige stelselwijziging van AWBZ naar Zorgwet en WMO, alle zorg komt nu in de Jeugdwet, en er ontstaat een Wet Langdurige Zorg. Daarover worden allerlei nieuwsberichten gestuurd. In het kader van de Jeugdzorg hebben we de gemeenten gevraagd om aan te geven hoe de jeugdzorg in de eigen gemeente is georganiseerd en hoe de huisarts contact kan opnemen.