Kwaliteit

 
Kwaliteit
De huisartsenkring zet zich in voor een goede kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio.

 

De kring betaalt de PAM (Perifeer Accreditatie Medewerker). De PAM ondersteunt de EKC'en (Erkend Kwaliteits Consulenten). De EKC'en borgen de kwaliteit van de nascholingen in de HAGRO's. De WDH'en werken onafhankelijk van de huisartsenkring.

Onze huidige PAM is Scarlett Hamers, huisarts in Terheijden. Zij heeft in het najaar van 2016 het stokje overgenomen van Hans van Nispen. Zij is op verschillende manieren benaderbaar: via GAIA d.m.v. het insturen van dossiers, via de HAweb groep voor EKC'en uit de regio en telefonisch of per e-mail.

De kring is ten alle tijden op zoek naar een zo goed mogelijke afstemming met de andere organisaties die zich inzetten voor het scholingsaanbod in de regio. Er wordt geprobeert om alle scholingsdata en onderwerpen op de agenda van de kringwebsite te vermelden, om zo overlap te voorkomen. Daarnaast wordt samengewerkt met de ziekenhuizen Amphia en Bravis bij de organisatie van carrouselbijeenkomsten. Ook wordt met aanbieders Dies Nox, Leerpunt Koel en SHL-Groep overlegd over het aanbod van nascholingen voor doktersassistenten in de regio.