Lidmaatschap

 
Gevestigde huisartsen:  dit zijn alle huisartsen met een eigen praktijk.
Waarnemers/hid/hidha’s: dit zijn Huisartsen in dienstverband (Hid, hidha) of huisartsen werkzaam als waarnemer/freelancer. 

Contributie 2018

De huisartsenkring gebruikt de LHV systematiek voor de berekening van de contributies.

Dat betekent dat per inkomenscategorie een contributiebedrag wordt berekend.

Type huisarts             Inkomensklasse           Contributie     
Gevestigd huisarts BBI tot € 138.000 € 255,00
Gevestigd huisarts BBI > €138.000 en < € 230.000 € 310,00
Gevestigd huisarts BBI > € 230.000 € 319,00

Waarnemers 

Hidha's

BBI  tot € 67.000

Brutosalaris tot € 67.000

€ 187,00

€ 187,00

Waarnemers 

Hidha's

BBI > € 67.000

Brutosalaris > € 67.000

€  220,00

€ 220,00

Het lidmaatschap van de kring is gekoppeld aan het lidmaatschap van de LHV. Dit betekent dat als iemand lid wordt van de LHV, hij/zij ook meteen lid wordt van een kring.

Uw voordelen als lid

Het lidmaatschap van de LHV brengt diverse voordelen met zich mee voor u als huisarts. Zie hier alle voordelen op een rij.
Het lidmaatschap van de kring brengt u ook nog andere voordelen. De kring is aanspreekpunt voor leden over lokale kwesties en voor individuele vragen. De kring werkt mee aan regionale projecten en ondersteunt daarmee vernieuwing en bewaakt tevens de regionale positie van de huisarts in deze nieuwe ontwikkelingen (die zonder ons ook doorgaan).