Lidmaatschap

 
Voor 2021 is onderstaande contributie geaccordeerd in de kringledenraad van 8 december.
Tarieven 2021 per inkomensklasse  
Inkomensklasse € 0 - 50.000 € 119
Inkomensklasse € 50.001 - 75.000 € 144
Inkomensklasse € 75.001 - 105.000 € 170
Inkomensklasse € 105.001 - 135.000 € 183
Inkomensklasse € 135.001 + € 195

Het lidmaatschap van de kring is gekoppeld aan het lidmaatschap van de LHV. Dit betekent dat als u lid wordt van de LHV, u ook meteen lid bent van de kring. 

Uw voordelen als lid
Het lidmaatschap van de LHV brengt diverse voordelen met zich mee voor u als huisarts. Zie hier alle voordelen op een rij.
Het lidmaatschap van de kring brengt u ook nog andere voordelen. De kring is aanspreekpunt voor leden over lokale kwesties en voor individuele vragen. De kring werkt mee aan regionale projecten en ondersteunt daarmee vernieuwing en bewaakt tevens de regionale positie van de huisarts in deze nieuwe ontwikkelingen (die zonder ons ook doorgaan).