Lidmaatschap

 
Voor het jaar 2020 is onderstaande contributie geaccordeerd in de ledenraad van 10 december van de kring.

 

Tarief 2020
Huisarts 0: € 0 - 50.000 € 235
Huisarts 1: € 50.001 - 75.000 € 285
Huisarts 2: € 75.001 - 105.000 € 335
Huisarts 3: € 105.001 - 135.000 € 360

Huisarts 4: € 135.001 +  

€ 385

Het lidmaatschap van de kring is gekoppeld aan het lidmaatschap van de LHV. Dit betekent dat als iemand lid wordt van de LHV, hij/zij ook meteen lid wordt van een kring.

Uw voordelen als lid

Het lidmaatschap van de LHV brengt diverse voordelen met zich mee voor u als huisarts. Zie hier alle voordelen op een rij.
Het lidmaatschap van de kring brengt u ook nog andere voordelen. De kring is aanspreekpunt voor leden over lokale kwesties en voor individuele vragen. De kring werkt mee aan regionale projecten en ondersteunt daarmee vernieuwing en bewaakt tevens de regionale positie van de huisarts in deze nieuwe ontwikkelingen (die zonder ons ook doorgaan).